Právne informácie

Osoba zodpovedná za uverejnenie

Túto webovú stránku vydáva spoločnosť SEARCH THE FIRST, spoločnosť so základným imaním 1 000 EUR, zapísaná v obchodnom registri v Nantes pod číslom SIREN 840 842 009, so sídlom na Rue Saint Jean 17 v NOZAY (44170).

Hosting

O2switch

Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand, Francúzsko

Foto kredity

Pokiaľ nie je uvedené inak (pod fotografiami, ilustráciami a kresbami alebo vedľa nich), chatasova.sk vlastní všetky práva na reprodukciu fotografií, ilustrácií a kresieb uverejnených na tejto stránke.

Práva na reprodukciu

Akákoľvek, aj čiastočná, reprodukcia obsahu (textu, fotografií, grafiky, ilustrácií, kresieb atď.) webovej stránky akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Tribune Orléans je prísne zakázaná.

Boj proti nezákonnému obsahu

Všetok obsah uverejnený používateľmi internetu na tejto webovej stránke je pred uverejnením moderovaný redakciou.

Používanie súborov cookie:

www.chatasova.sk vás informuje, že pri návšteve blogu www.chatasova.sk sa na pevný disk vášho počítača môže automaticky nainštalovať jeden alebo viac súborov cookie (malé textové súbory). Tieto súbory cookie môžu pochádzať od partnerov www.chatasova.sk, ale aj zo štatistických systémov www.chatasova.sk alebo akýchkoľvek iných služieb ponúkaných na blogu www.chatasova.sk.

Súbory cookie nainštalované počas vašej návštevy blogu www.chatasova.sk môžete vymazať pomocou panela nástrojov vášho prehliadača. Súbory cookie je potrebné vymazať po ukončení prehliadania blogu www.chatasova.sk. Ak tak neurobíte, upozorňujeme vás, že používanie blogu www.chatasova.sk a služieb na ňom ponúkaných môže byť narušené alebo dokonca znemožnené.